1/30/2008

Otra vuelta de tuerca

O autor desta novela, HENRY JAMES, consegue que o lector se manteña en continuo suspense provocado pola maneira de contar, xa que os distintos sucesos son analizados con detalle para non chegar nunca a ter respostas ou explicacións. Esa falta de información é o que provoca máis inquietude e máis necesidade de seguir coa lectura.
A narradora, unha institutriz que está ó cuidado de dous irmans nunha grandiosa mansión, conta o que ocorre pero tamén o que sinte, de maneira que , na maior parte do relato, movémonos na ambigüedade, non chegamos a saber ata onde chega a imaxinación da narradora, que é o que realmente ve. Hai momentos de terror moi conseguidos nesta novela.

Pablo Barcia Gestido, 4º ESO-A