5/24/2007

Un mundo feliz

HUXLEY,A. : Un mundo feliz

Nesta novela , Huxley construe unha sociedade futura, aparentemente “perfecta”.Creo que o que Huxley pretendía co seu “mundo feliz” era evitar que chegáramos a él. Digo isto porque moitos dos valores que aparecen nese mundo deshumanizado xa están hoxe na nosa sociedade : o consumismo, o feito de que a xente deixe de pensar por sí mesma para deixarse levar por ideas de outros ( aínda que sexa voluntariamente e non mediante o uso de avanzadas técnicas, como na novela)… Por iso creo que é interesante ler esta novela, aínda que só sexa para deterse a reflexionar sobre a actualidade e sobre o mundo que nos espera.

Rebeca Obenza Otero-4ºA


En Un mundo feliz as persoas están clasificadas xa antes de nacer. Todos estes seres nacidos en probetas teñen en común que non pensan por eles mesmos, xa que as ideas sonlle introducidas de xeito artificial.Tamén chama a atención o feito de que non teñan sentimentos nen realacións afectivas.

David Menduiña Nerga-4ºA


Recomendo esta lectura a xente á que lle guste a crítica e a filosofía.É un libro que fai pensar. Hai nel unha profunda crítica da sociedade e do seu conformismo, por exemplo, no feito de que nese mundo feliz rindan culto a Ford, que é para eles o seu Deus, sirve para reflexar a facilidade de manipulación das persoas.

Lara Gutiérrez Sas-4ºA


Esta novela narra unha parte da vida de tres personaxes nun mundo considerado como futuro próximo e posible, no que o ser humano é procreado “In vitro”. A ausencia de sentimentos, desexos, cultura e costumes, mostra o que habería que sacrificar para conseguir ese suposto “mundo feliz”.

Pedro Lata Fernández-4ºA


Huxley crea unha sociedade que parece perfecta xa que os personaxes son creados de forma artificial e , dende que nacen, son manipulados para que pensen que a vida é perfecta.
O que máis me chamou a atención foi a ausencia de sentimentos que existe nese Mundo feliz, a crítica das situacións que se contan e a ironía de chamar mundo feliz a unha sociedade que realmente non se pode considerar tal.

Andrea Costa Piñeiro-4ºB


O Mundo feliz de Huxley preséntase como unha sociedade que renunciou a valores básicos como a familia, a cultura, os sentimentos…para conseguir a felicidade. As accións desenvólvense, na súa maioría, en espacios pechados que transmiten sensación de agobio, o que non adoitamos identificar como felicidade.

Asunción González Molanes-4ºB