5/04/2007

Las inquietudes de Shanti Andía

BAROJA, Pío :Las inquietudes de Shanti Andía.

Recomendo a lectura desta novela, fundamentalmente, a aquelas persoas que amosen interese pola vida da sociedade mariña e obreira da época. Cóntanse con detalle e realismo as dificultades da vida dun mariño, por pasar moito tempo lonxe do seu fogar, ademais dos riscos que corre no mar. Reflexa tamén que non só sufren os mariñeiros senón tamén a súa familia.
Debo recoñecer que a lectura fíxome reflexionar moito sobre a dureza da vida e a facilidade coa que vivimos agora, e aínda así, non estamos contentos.
Como crítica, creo que a lectura , debido á gran cantidade de descricións detalladas e minuciosas, resulta un tanto parada en certos momentos.
Polo tanto, nas Inquietudes de Shanti Andía, podedes atopar momentos trepidantes, de aventuras... con reflexións sobre a dureza da vida.


Nicolás Martínez Millán 4º A