5/24/2007

El jugador

DOSTOIEVSKI, F.: El jugador

Esta novela presenta a forma dun diario no que o protagonista conta unha parte da súa vida cargada de emocións e sentimentos provocados por dúas paixóns: o amor e o xogo. O tema resulta interesante porque podería tratarse dunha historia real xa que a ludopatía é unha enfermidade que pode darse en calquera tempo e espacio.

Laura Piñeiro Pais-4ºB


Aparecen misturadas dúas obsesións do protagonista que , en realidade están moi relacionadas, xa que a súa paixón pola ruleta e a avaricia por gañar diñeiro xurde como consecuencia do seu amor por Polina.

Leticia Núñez Santos-4ºA


Esta novela non é divertida pero mantén intrigado ata o final, para saber cómo remata a súa relación có xogo e a súa relación có amor.

Darío Rúa Lorenzo-4ºA


En El jugador de Dostoievski reflíctense uns problemas que suceden na vida real como poden ser a paixón polo xogo unida a unha grande ambición por gañar máis e máis diñeiro.

Nerea Pastoriza Guimeráns-4ºA


A paixón do protagonista polo xogo lévao á ruína. Tampouco ten sorte no amor. Nesta novela cóntase un tempo , non moi extenso, da vida dun home marcado por estas dúas obsesións.

Tamara González Lorenzo-4ºA